WEDSTRIJDREGLEMENT WINTERECLECTIC 2017-2018
 1. Gedurende een 9-tal zondagen wordt een 9-holes wedstrijd georganiseerd afwisselend hole
  1-9 en 10-18 op de volgende speeldata: 12-11; 26-11; 10-12; 07-01; 21-01; 04-02; 18-02;
  04-03 en 18-03. Wijzigingen in data worden bijtijds bekend gemaakt.
 2. De wedstrijd is bedoeld als gezelligheidswedstrijd; uniek voor nieuwe leden om kennis te
  maken met andere golfers binnen de vereniging. Je mag zo vaak of zo weinig meedoen als
  je wilt. De flights worden gemengd samengesteld.
 3. Eén ieder kan meedoen, beginnend golfer of gevorderd golfer.
 4. Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00 per deelnemer per wedstrijd.
 5. Er wordt gestart vanaf 10.00 uur.
 6. De wedstrijden worden gespeeld zoals de baan wordt aangeboden op de dag van de
  wedstrijd. Dus ook bij wintergreens en winterafslagplaatsen zijn de scores volwaardig en
  tellen als zodanig mee voor het eindklassement. Bij wintergreens echter wel uitholen!
 7. De wedstrijdvorm is individueel stableford. Per wedstrijd kun je de score per hole
  verbeteren. De beste score per hole blijft staan voor het eindklassement.
 8. Op 10 december en 4 februari wordt een Four Ball Better Ball wedstrijd gespeeld. De
  wedstrijdvorm is in principe een koppelwedstrijd. Dus de dagprijzen zullen aan de best
  presterende koppels worden uitgereikt. Echter wordt ook de individuele score verwerkt in
  het klassement. Nadere instructies zullen volgen op de wedstrijddag.
 9. Per wedstrijd zijn er dagprijzen te winnen. Het aantal deelnemers per dag wordt gelijkelijk
  verdeeld over 3 categorieën. Deze “dag categorieën’’ kunnen dus afwijken van de
  categorieën voor het eindklassement. Er zijn eveneens prijzen voor de Neary Dames en
  Heren en een Dames en Heren Nearest to the Line. Ook is er een kleine attentie voor de
  beste bruto tegen par score.
 10. Voor het eindklassement zijn er 3 categorieën t.w. 0-20,0; 20,1-28,0; 28,1- 54. Elke
  dagscore wordt verwerkt in de categorie van het eindklassement. De wedstrijdleiding
  behoudt zich het recht voor om de catageorie indeling voor het eindklassement aan te
  passen indien hiertoe aanleiding bestaat.
 11. Bij een gelijke Stableford-dagscore van de winnaars wordt de 6-3- 1 laatste holes regel
  toegepast. Is na toepassing van deze regel nog sprake van een gelijk eindresultaat dan
  bepaalt de score op de hole met laagste stroke-indexering de winnaar. Hierna beslist het lot.
  Deze zelfde regel wordt ook toegepast bij gelijke “overall” resultaten in het eindklassement.
 12. Vanuit organisatorische redenen tellen alleen de eerste 8 wedstrijden mee voor het
  eindklassement. Finale en prijsuitreiking vinden plaats op de laatste wintereclectic. De
  laatste wintereclectic telt alleen mee voor de dagprijzen en dus niet voor het
  eindklassement.
 13. De beste 3 spelers per categorie in het eindklassement krijgen persoonlijk een prijs
  overhandigd op de slotdag. Er zal een kleine attentie zijn voor de overall beste bruto
  Stableford tegen par score.
 14. Ook dit jaar is er de zgn “Birdiepool”. Deze pool is vrijwillig. Wil je meedoen, dan lever je
  aan het begin van de wedstrijd een nieuwe bal in. Het totaal aantal ingezamelde ballen
  wordt gedeeld door het aantal birdies dat is gemaakt.
 15. Aangezien bij een grote groep deelnemers de wachttijd van de eerste flights tot aan de
  prijsuitreiking aardig kan oplopen, bent u niet verplicht te blijven tot aan de prijsuitreiking.
  Heeft u een prijs verdiend dan gaat deze echter wel verloren als u er niet meer bent. De
  eventueel verdiende ballen van de birdiepool + de bijzondere prijzen als Neary etc, blijven
  echter wel voor u bewaard.
 16. Na een gespeelde wedstrijd worden de eindstanden in de categorieen in Proware verwerkt.

De eclecticcommissie :

 • Voorzitter: Truus Schipper 0655302264
 • Secretaris: Ellis Beemsterboer 0622805828
 • Penningmeester: Henny Tofani 0630022667
 • Vice penningmeester : Marijke Ellenbroek 0640912385
 • Algemeen lid: Jeanne Dikkers 0649608320