WEDSTRIJDREGLEMENT WINTERECLECTIC  2016-2017

 1. Gedurende een 9-tal zondagen wordt een 9-holes wedstrijd georganiseerd afwisselend hole 1-9 en 10-18 op de volgende speeldata: 13-11; 27-11; 11-12; 08-01; 22-01; 05-02; 19-02; 05-03 en 19-03; wijzigingen in data worden bijtijds bekend gemaakt;
 2. De wedstrijd is bedoeld als gezelligheidswedstrijd; uniek voor nieuwe leden om kennis te maken met andere golfers binnen de vereniging; je mag zo vaak of zo weinig meedoen als je wilt; de flights worden gemengd samengesteld.
 3. Een ieder kan meedoen, beginnend golfer of gevorderd golfer;
 4. Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00 per deelnemer per wedstrijd;
 5. Er wordt gestart vanaf 10.00 uur;
 6. De wedstrijden worden gespeeld zoals de baan wordt aangeboden op de dag van de wedstrijd. Dus ook bij wintergreens en winterafslagplaatsen zijn de scores volwaardig en tellen als zodanig mee voor het eindklassement; bij wintergreens echter wel uitholen!
 7. De wedstrijdvorm is stableford; per wedstrijd kun je de score per hole verbeteren, de beste score per hole blijft staan voor het eindklassement;
 8. Per wedstrijd zijn er dagprijzen te winnen; het aantal deelnemers per dag wordt gelijkelijk verdeeld over 3 categorieën; deze “dag categorieën’’ kunnen dus afwijken van de categorieën voor het eindklassement; er zijn eveneens prijzen voor de Neary Dames en Heren; en een Dames en Heren Nearest to the Line;
 9. Voor het eindklassement zijn er 4 categorieën t.w. 0-18,0; 18,1-26,0; 26,1-36,0; 36-54. Elke dagscore wordt verwerkt in de categorie van het eindklassement
 10. Bij een gelijke Stableford-dagscore van de winnaars wordt de 6-3-1 laatste holes regel toegepast; is na toepassing van deze regel nog sprake van een gelijk eindresultaat dan bepaalt de score op de hole met laagste stroke-indexering de winnaar; hierna beslist het lot. Deze zelfde regel wordt ook toegepast bij gelijke “overall” resultaten in het eindklassement;  
 11. Vanuit organisatorische redenen tellen alleen de eerste 8 wedstrijden mee voor het eindklassement; finale en prijsuitreiking vinden plaats op de laatste wintereclectic; de laatste wintereclectic telt alleen mee voor de dagprijzen en dus niet voor het eindklassement;
 12. De beste 3 spelers per categorie in het eindklassement krijgen persoonlijk een prijs overhandigd op de slotdag. Er zal een kleine attentie zijn voor de overall beste bruto Stableford score.
 13. Ook dit jaar is er de zgn “Birdiepool”. Deze pool is vrijwillig. Wil je meedoen, dan lever je aan het begin van de wedstrijd een nieuwe bal in. Het totaal aantal ingezamelde ballen wordt gedeeld door het aantal birdies dat is gemaakt;
 14. Aangezien bij een grote groep deelnemers de wachttijd van de eerste flights tot aan de prijsuitreiking aardig kan oplopen, bent u niet verplicht te blijven tot aan de prijsuitreiking. Heeft u een prijs verdiend dan gaat deze echter wel verloren als u er niet meer bent; de eventueel verdiende ballen van de birdiepool + de bijzondere prijzen als Neary etc, blijven echter wel voor u bewaard;
 15. Na een gespeelde wedstrijd wordt de totaallijst op de website gepubliceerd;
 16. Wedstrijdleiders:

         Donald Meijer         T: 055-5428199   M: 06-28799708   E:

              Ellis Beemsterboer  T: 055-5428199   M: 06-22805828   E: