1. Buggy-gerechtigden (BG-ers) kunnen tussen 8.00 uur en 12.00 uur minimaal 1 dag en maximaal 7 dagen vooraf een afspraak maken bij de caddiemaster. Men mag maximaal één reservering per persoon maken of hebben doen uitstaan, behalve voor wedstrijden (zie hieronder). Bij wijziging van de reservering dient de caddiemaster dit één dag van te voren door te geven.
  2. Voor de maandagen en de dinsdagen dient het reserveren uiterlijk in het weekend bij de caddiemaster plaats te vinden. i.v.m. de afwezigheid van de caddiemaster op maandag. Bij langdurige afwezigheid van de caddiemaster (bijvoorbeeld vakanties) kan er gereserveerd worden bij de medewerkers van de horeca.
  3. Starttijden zijn vóór 10.00 uur of na 13.00 uur om daarmee zoveel mogelijk BG- ers in de gelegenheid te stellen van de buggies gebruik te maken.
  4. Aanbevolen wordt om zoveel mogelijk met twee BG-ers tegelijk gebruik te maken van één buggy.
  5. In opdracht van het bestuur koppelt de caddiemaster, indien door drukte noodzakelijk, twee BG-ers ongevraagd en stelt betrokkenen op de hoogte van de samenvoeging.(zie boven onder reserveringen).
  6. Het is niet toegestaan om anderen mee te laten rijden, tenzij dit vooraf bij de caddiemaster is gemeld en daarvoor is betaald. Voor meerijden in een capcart tijdens een wedstrijd dient de betaling ad € 5,00 aan de wedstrijdleiding te worden voldaan.
  7. Bij wedstrijden kunnen de BG-ers middels inschrijving via telegolf voor een wedstrijd hun buggy reserveren. De indeling, toewijzing en afgifte van de 3 sleutels geschiedt door de wedstrijdleiding. De BG-ers met een buggy dienen voor 10.00 uur gestart te zijn. In het wedstrijdregelement wordt het gebruik van een buggy voor maandbekers en clubkampioenschappen specifiek beschreven.
  8. Indien er bij een wedstrijd meer reserveringen zijn voor een buggy dan beschikbare buggies kan de datum van inschrijving wedstrijd bepalend zijn, in die zin dat de laatste inschrijving dan geen buggy kan claimen. Het is aan de wedstrijdleiding om hier soepel en creatief mee om te gaan en waar mogelijk oplossingen te bedenken.