Voor alle bestuurs- en commissieleden, competitiespelers en wedstrijdleiding is het mogelijk om zelf artikelen te plaatsen op de website. Er is een basiscursus beschikbaar die bij voldoende belangstelling georganiseerd kan worden. Aanvragen bij de webmaster.