Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Golfclub De Breuninkhof is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De inhoud van deze website is slechts bedoeld als informatie. Golfclub De Breuninkhof kan niet altijd instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. Golfclub De Breuninkhof zal zoveel als in haar vermogen ligt proberen om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren, maar sluit elke aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Deze website bevat links naar websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Golfclub De Breuninkhof en na duidelijke bronvermelding.