Bestuur

Het bestuur van de golfclub bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, de voorzitter van de Wedstrijdcommissie en de voorzitter van de Handicap en Regelcommissie.

Het bestuur komt maandelijks bijeen, in principe op de eerste maandag van een maand. Tenminste éénmaal per jaar wordt er volgens de Statuten een Algemene Ledenvergadering gehouden; in de afgelopen jaren zijn er steeds twee ALV's geweest, één in april en één in december.

Een delegatie uit het bestuur (de voorzitter, de secretaris en de voorzitter H&R commissie) hebben zitting in de Commissie van Overleg (CvO) met Unigolf.

De ledenadminstratie valt onder verantwoordelijkheid van de secretaris, maar wordt uitgevoerd door Jantine le Noble (E-Mail)

Naam

Functie

E-mail

Siem van Groningen

Voorzitter

 

Jan de Jong

Secretaris

Rob Verhoeven

Penningmeester

 

Wim Boshoven

Handicap en Regel Commissie

 

Casper Moerbeek

Wedstrijd Commissie